RAN-SIGMA

Obowiązek sporządzania raportów i wprowadzanie do KOBiZE

Zobowiązania przedsiębiorstw nie kończą się wyłącznie na realizacji sprawozdawczości w zakresie BDO. Każda firma, która korzysta z zasobów środowiska emitując gazy cieplarniane, spalając paliwa, pobierając wodę lub odprowadzając ścieki musi również zarejestrować się w krajowej bazie KOBiZE, a także raportować poziomy emisji i uiszczać od nich stosowne opłaty. Podążając za potrzebami naszych Klientów wprowadziliśmy możliwość przekazania nam również wszystkich obowiązków związanych z rejestracją i raportowaniem do KOBiZE – Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Weryfikacja rejestracji

Bezpłatna weryfikacja rejestracji firmy w KOBiZE i konieczności raportowania.

Rejestracja firmy

Przygotowanie i złożenie wniosku rejestracyjnego w bazie KOBiZE.

Raporty roczne

Przygotowanie i złożenie raportu w zakresie emisji do KOBiZE oraz sprawozdania do Urzędu.

Raporty do KOBiZE i sprawozdania do Urzędu

Przygotowanie i złożenie raportu do KOBiZE oraz sprawozdanie do Urzędu.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Wyliczenie należnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Konsultacje indywidualne ze specjalistą

Konsultacje ze specjalistą ds. Ochrony środowiska i Gospodarki odpadami.

FAQ

Skrót KOBiZE dotyczy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Do jego głównych zadań należy regularne opracowywanie raportów dotyczących poziomu emisji gazów cieplarnianych, również tych pochodzących z rolnictwa. Ośrodek zajmuje się również prognozowaniem emisji w perspektywie do 2040 roku.
Obowiązek uzyskania wpisu do bazy KOBIZE ciąży na każdym podmiocie, którego działanie powoduje emisję.
Opłata za korzystanie ze środowiska jest zależna od kilku czynników, m in. ilości i rodzaju gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, ilości i jakości pobieranej wody oraz ilości i rodzaju substancji zawartych w produkowanych ściekach. Warty zaznaczenia jest fakt, że gdy opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł, przedsiębiorca zostaje zwolniony z obowiązku opłaty. Do jego jedynego zadania należy przesłanie szczegółowego raportu w zakresie emisji.

Zapraszamy do współpracy z RAN-SIGMA Wałbrzych!

Wybierając RAN-SIGMA, wybierasz nie tylko profesjonalizm i doświadczenie, ale również partnera, z którym wspólnie zadbasz o zdrowie naszej planety. Decydując się na współpracę, dołączysz do grona firm, które aktywnie przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Nasze usługi pomagają w odpowiedzialnym zarządzaniu odpadami, a przy okazji przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju planety i ekologii.

Zapewniamy, że współpraca z nami jest prosta, efektywna i przynosi wiele korzyści zarówno dla Twojego biznesu, jak i dla środowiska. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie, wiedza i zaangażowanie w recykling odpadów ropopochodnych są wartością, którą warto rozwijać i szerzyć. Dołącz do nas już dziś i razem pracujmy na rzecz lepszego jutra! Zapraszamy do współpracy i kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.

note icon
Otrzymaj darmową wycenę w 24 godziny po wypełnieniu tego formularza lub dzwoniąc pod numer telefonu: 74 840 21 91

    Formularz kontaktowy