fbpx

Ran Sigma

433A2177pano

olejów przepracowanych, odpadów ropopochodnych, płynnych odpadów niebezpiecznych (emulsje olejowe, wody zaolejone, itp.), stałych odpadów niebezpiecznych,
innych niż niebezpieczne (np. zużyte filtry, czyściwo, sorbenty, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana itp.), odpadów powstających w wyniku czyszczenia separatorów oraz zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach