RAN-SIGMA

Skup olejów przepracowanych oraz innych odpadów ropopochodnych.

O Nas

RAN-SIGMA Spółka z o.o. powstała w 1998 r. i od początku swojej działalności zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska. Podstawową działalnością firmy jest skup olejów przepracowanych oraz innych odpadów ropopochodnych. Pomagamy przedsiębiorcom wytwarzającym powyższe odpady, w zrealizowaniu ustawowego obowiązku organizacji odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i po użytkowych (Art. 3 ust. Ustawy z dn. 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej).
Ponad 20 lat doświadczenia na rynku olejów przepracowanych ugruntowało naszą pozycję na rynku krajowym. Obecnie jesteśmy największą tego typu firmą na Dolnym Śląsku i jedną z większych w kraju. Dzięki pracy naszego oddziału w Świdniku w woj. lubelskim obsługujemy również wielu kontrahentów z Polski południowo-wschodniej.

Oferta

Odbiór olejów przepracowanych

Odbiór pozostałych odpadów ropopochodnych

Odbiór płynnych odpadów niebezpiecznych (emulsje olejowe, wody zaolejone, itp.)

Usługi w zakresie wywożenia pozostałych stałych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne (np. zużyte filtry, czyściwo, sorbenty, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana itp.)

Usługi w zakresie wywozu odpadów powstających w wyniku czyszczenia separatorów oraz zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach

Usługi transportowe w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (transport ADR) oraz innych niż niebezpieczne

Doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami oraz pełna obsługa BDO

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu!

SIEDZIBA WAŁBRZYCH

ul. Wrocławska 142A
58-306 Wałbrzych
tel.: 74 840 21 91
email: lp.amgisnar%40oruib

ODDZIAŁ ŚWIDNIK

ul. Metalowa 7
21-040 Świdnik
tel.: 81 446 91 53
email: lp.amgisnar%40kindiws