1 +
lat doświadczenia

RAN-SIGMA

O nas

RAN-SIGMA Spółka z o.o. powstała w 1998 r. i od początku swojej działalności zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska. Podstawową działalnością firmy jest skup olejów przepracowanych oraz innych odpadów ropopochodnych.

Pomagamy przedsiębiorcom wytwarzającym powyższe odpady, w zrealizowaniu ustawowego obowiązku organizacji odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i po użytkowych (Art. 3 ust. Ustawy z dn. 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej).

Ponad 20 lat doświadczenia na rynku olejów przepracowanych ugruntowało naszą pozycję na rynku krajowym. Obecnie jesteśmy największą tego typu firmą na Dolnym Śląsku i jedną z większych w kraju. Dzięki pracy naszego oddziału w Świdniku w woj. lubelskim obsługujemy również wielu kontrahentów z Polski południowo-wschodniej.