Ran Sigma

433A2148
  • Odbiór olejów przepracowanych
  • Odbiór pozostałych odpadów ropopochodnych
  • Odbiór płynnych odpadów niebezpiecznych (emulsje olejowe, wody zaolejone, itp.)
  • Usługi w zakresie wywożenia pozostałych stałych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne (np. zużyte filtry, czyściwo, sorbenty, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana itp.)
  • Usługi w zakresie wywozu odpadów powstających w wyniku czyszczenia separatorów oraz zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach
  • Usługi transportowe w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (transport ADR) oraz innych niż niebezpieczne

RAN-SIGMA Spółka z o.o. powstała w 1998 r. i od początku swojej działalności zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska. Podstawową działalnością firmy jest skup olejów przepracowanych oraz innych odpadów ropopochodnych. Pomagamy przedsiębiorcom wytwarzającym powyższe odpady, w zrealizowaniu ustawowego obowiązku organizacji odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Art. 3 ust. Ustawy z dn. 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej).

Ponad 20 lat doświadczenia na rynku olejów przepracowanych ugruntowało naszą pozycję w regionie. Obecnie jesteśmy największą tego typu firmą na Dolnym Śląsku i jedną z większych w kraju. Dzięki prężnej pracy naszego oddziału w Świdniku w woj. lubelskim obsługujemy również wielu kontrahentów z Polski południowo-wschodniej.