fbpx

Ran Sigma

433A2148

RAN-SIGMA Spółka z o.o. powstała w 1998 r. i od początku swojej działalności zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska. Podstawową działalnością firmy jest skup olejów przepracowanych oraz innych odpadów ropopochodnych. Pomagamy przedsiębiorcom wytwarzającym powyższe odpady, w zrealizowaniu ustawowego obowiązku organizacji odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Art. 3 ust. Ustawy z dn. 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej).

Ponad 20 lat doświadczenia na rynku olejów przepracowanych ugruntowało naszą pozycję w regionie. Obecnie jesteśmy największą tego typu firmą na Dolnym Śląsku i jedną z większych w kraju. Dzięki prężnej pracy naszego oddziału w Świdniku w woj. lubelskim obsługujemy również wielu kontrahentów z Polski południowo-wschodniej.