fbpx

Ran Sigma

Kontakt

LOGISTYKA

Siedziba Wałbrzych:

Oleje przepracowane:
odbiory całopojazdowe (20-25t)
 668 292 126
 transport@ransigma.pl

odbiory drobnicowe (0,5-11t)
 608 404 640 lub 606 670 965
 olejeprzepracowane@ransigma.pl

Odpady:
 508 181 601
 odpady@ransigma.pl

Oddział Świdnik:

Oleje przepracowane:
 660 786 367
 swidnik@ransigma.pl

Odpady:
 604 193 065
 swidnik@ransigma.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Główna księgowa
 692 416 577
 b.zawadzka@ransigma.pl

Księgowa:
 74 840 21 91
 ksiegowosc@ransigma.pl
 faktury@ransigma.pl

Kadry:
 74 840 81 92
 a.pietraszek@ransigma.pl

Ochrona środowiska / BDO:
 606 670 965
 n.lukaszuk@ransigma.pl

NIP 8862354059

REGON 890657110

BDO 000011139

KRS 0000121144

Kapitał zakładowy 150 000,00 zł

NIP 8862354059 | REGON 890657110 | BDO 000011139 | KRS 0000121144 | Kapitał zakładowy 150 000,00 zł

olejów przepracowanych, odpadów ropopochodnych, płynnych odpadów niebezpiecznych (emulsje olejowe, wody zaolejone, itp.), stałych odpadów niebezpiecznych,
innych niż niebezpieczne (np. zużyte filtry, czyściwo, sorbenty, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana itp.), odpadów powstających w wyniku czyszczenia separatorów oraz zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach