USŁUGI


Usługi

“RAN – SIGMA” Sp. z o.o. oferuje Państwu szeroki zakres usług. Są to przede wszystkim:

  • odbiór olejów przepracowanych;
  • odbiór pozostałych odpadów ropopochodnych;
  • odbiór płynnych odpadów niebezpiecznych (emulsje olejowe, wody zaolejone, itp.);
  • usługi w zakresie wywożenia pozostałych stałych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne (np. zużyte filtry, czyściwo, sorbenty, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana itp.);
  • usługi w zakresie wywozu odpadów powstających w wyniku czyszczenia separatorów oraz zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach;
  • usługi transportowe w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych;

Transport odpadów

Transport odpadów, do miejsc ich regeneracji, odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych.

Wszystkie sprawy związane z przestrzeganiem przepisów obowiązujących w transporcie drogowym, nadzorowane są przez naszego Doradcę ds. Bezpieczeństwa w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych.

Posiadamy wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy.