Ważne informacje o systemie SENT

Zadzwoń teraz : 74 840 21 91

Kilka słów o firmie RAN-SIGMA

RAN-SIGMA Sp. z o.o. powstała w 1998 roku, na bazie PHU SIGMA, która prowadziła skup olejów przepracowanych od 1996 roku. Od początku swojej działalności spółka zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska.

Podstawową działalnością jest skup olejów przepracowanych oraz innych odpadów ropopochodnych.

Od początku istnienia ściśle współpracujemy z Rafinerią Nafty “JEDLICZE” S.A., do której oleje przepracowane dostarczane są za pośrednictwem Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku S.A. w Jedliczu.

Od kilku lat równie prężnie działamy w branży pozostałych odpadów przemysłowych.

Posiadamy wszystkie stosowne zezwolenia dotyczące zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju. Decyzję i wykaz odbieranych przez nas odpadów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Od początku istnienia spółka podpisała kilkaset umów na odbiór odpadów niebezpiecznych.


Naszymi dostawcami są przede wszystkim podmioty gospodarcze, prowadzące działalność o charakterze motoryzacyjnym i naftowym. Obsługujemy salony i serwisy samochodowe, warsztaty mechaniczne, przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy transportowe, zakłady energetyczne, oraz szereg innych podmiotów gospodarczych.


Na pozytywny wizerunek naszej firmy wpływa również terminowe realizowanie odbiorów oraz terminowe regulowanie zobowiązań płatniczych. Spółka nasza, w wyniku dotychczasowej działalności, stała się firmą z wypracowaną pozycją na rynku, godną zaufania i rzetelną. Owocuje to podpisywaniem nowych umów i rozszerzaniem sieci zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Spółka otwarta jest na wszelkie propozycje współpracy ze strony kontrahentów.

Zapraszamy do negocjacji i wspólnego ustalenia indywidualnych warunków odbioru odpadów niebezpiecznych.

Transport odpadów

Transport odpadów, do miejsc ich regeneracji, odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych.

Wszystkie sprawy związane z przestrzeganiem przepisów obowiązujących w transporcie drogowym, nadzorowane są przez naszego Doradcę ds. Bezpieczeństwa w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych.

Posiadamy wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy.