1 +
lat doświadczenia

SENT – System Monitorowania Przewozu Towarów

W systemie monitorowania przewozu towarów SENT każdorazowo należy zgłaszać:

 • Nadanie oleju odpadowego, w tym rodzaj i ilość (Nadawcą jest właściciel odpadu).
 • Przewóz oleju z miejsca A do B (zgłasza firma transportująca).
 • Odbiór oleju, w tym rodzaj i ilość (Odbiorca oleju musi potwierdzić zakończenie transakcji).

Każdy podmiot biorący udział w łańcuchu transakcji (Nadawca, Przewoźnik, Odbiorca) odpowiada samodzielnie za swój zakres zgłoszenia.

Po odbiorze oleju odpadowego przewoźnik (kierowca) nie będzie mógł wyruszyć w trasę jeżeli nie dostanie od Nadawcy (Właściciela oleju) odpowiedniego, wygenerowanego elektronicznie numeru referencyjnego dla tego zgłoszenia oraz specjalnego klucza szyfrującego.

Za brak odpowiedniego zgłoszenia (czyli numeru referencyjnego oraz klucza szyfrującego) lub niedokończenia zgłoszenia przez którąkolwiek ze stron transakcji ustawodawca przewidział bardzo surowe kary – dla Nadawcy jest to nie mniej niż 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za jedno niezgłoszenie transakcji.

Kontrole, które będą prowadzone przez służby celno-skarbowe, funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy Straży Granicznej, inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzają prawidłowość dokonania zgłoszenia do każdego transportu (przemieszczenia oleju).

OBOWIĄZEK REJESTRACJI

SENT to elektroniczny rejestr zgłoszeń stworzony specjalnie na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dzięki niemu możliwa jest natychmiastowa wysyłka wymaganych ustawą danych, a także ich uzupełnianie i aktualizacja. Dostęp do SENT ma miejsce za pośrednictwem usługi e-Przewóz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Do przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń w SENT zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy spełniają ustawową definicję podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego lub przewoźnika. Są to osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT, lub też dokonujące wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w rozumieniu ustawy VAT.

PROCEDURA ZGŁOSZENIA SENT

 1. PODMIOT WYSYŁAJĄCY zgłasza zamiar przewozu towaru wrażliwego poprzez wypełnienie stosownego formularza. Po jego wypełnieniu i wysłaniu wygenerowany zostaje numer SENT (ważny przez 10 dni, dlatego też dostawa powinna nastąpić w przeciągu tych 10 dni) oraz 3 klucze uwierzytelniające dla każdego z uczestników procesu – wysyłającego, przewoźnika i odbierającego. W przypadku, gdy system PUESC nie będzie działał, podmiot wysyłający złoży dokument zastępujący zgłoszenie, który przekaże kierowcy.
 2. PRZEWOŹNIK uzupełnia zgłoszenie, dodając m.in. swoje dane, numer rejestracyjny pojazdu, datę rozpoczęcia przewozu i planowaną datę jego zakończenia. Przewoźnik może rozpocząć transport dopiero po uzyskaniu potwierdzenia.
 3. PODMIOT ODBIERAJĄCY uzupełnia (ZAMYKA) zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dostarczeniu towaru.

REJESTRACJA PUESC

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1849), dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.

Obowiązek dotyczy:

od 1 maja 2019 r. podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze SENT;

od 1 lutego 2020 r. podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru.
Otrzymanie Id SISC podmiotu wiąże się z uzyskaniem zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC i wymaga złożenia odpowiednich wniosków (eFormularzy) korzystając z usługi „e-Klient”.

Proces rejestracji może trwać nawet kilka lub kilkanaście dni.

Aby utworzyć konto z zaawansowanym dostępem i zarejestrować reprezentację, należy:

 1. utworzyć konto podstawowe
 2. zarejestrować osobę fizyczną (uzyskać konto z zaawansowanym dostępem)
 3. uzyskać certyfikat niekwalifikowany
 4. zarejestrować podmiot
 5. zarejestrować reprezentację

Poniżej przedstawiamy skróconą instrukcję rejestracji konta na poziomie zaawansowanym:

 1. Aby dokonać rejestracji na poziomie zaawansowanym należy zalogować się na swoje konto na PUESC (w przypadku braku konta należy je utworzyć).
 2. Następnie w zakładce “Formularze” wybrać opcję “e-Formularze”.
 3. Przy liście formularzy przypisanych do usługi eKlient wybrać opcję “więcej”.
 4. Z udostępnionych formularzy wybrać formularz o nazwie “Rejestracja_Osoby_Fizycznej”
 5. Formularz wypełnić o wymagane dane. Dane obowiązkowe to dane osobowe (wczytują się automatycznie), dane adresowe oraz wymagane oświadczenia (kratka 1 i 3).
 6. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych stron, przed wygenerowaniem dokumentu należy utworzyć dokument PDF. Dokument PDF należy wydrukować celem późniejszego okazania w placówce celnej.
 7. Następnie należy wybrać opcję “wygeneruj dokument”.
 8. Dokument po przetworzeniu przez system zostanie zapisany w zakładce “ Moje dokumenty”> “do wysyłki”.
 9. Po kliknięciu na zapisany dokument możliwe jest jego podpisanie podpisem elektronicznym bądź za pomocą ePUAP (wyłącza to konieczność potwierdzenia tożsamości w placówce celnej). Potem dokument należy wysłać. Osoby nie dysponujące podpisem elektronicznym/zaufanym od razu wysyłają dokument.
 10. Po jakimś czasie na skrzynkę przyjdzie urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Wybierając zakładkę “moje dokumenty”> “odebrane” należy otworzyć plik z UPO i go wydrukować.
 11. Osoby niedysponujące e-podpisem i nieposiadająca profilu ePUAP, po wysłaniu wniosku mają 14 dni , aby stawić się osobiście z dokumentem tożsamości (dodatkowo należy zabrać wydruk wypełnionego wniosku i wydruk UPO) do najbliższego UCS, delegatury UCS lub oddziału celnego w celu weryfikacji danych rejestrowych. Po upływie tego terminu, w przypadku braku weryfikacji poprawności danych, rejestracja nie zostanie dokonana.

Instrukcja elektronicznej rejestracji na stronach PUESC