fbpx

Ran Sigma

433A2197
SKUP OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH
Z CAŁEJ POLSKI
433A2177pano
BEZPIECZNY TRANSPORT
CZYSTE ŚRODOWISKO

Wałbrzych

RAN-SIGMA Spółka z o.o.
ul. Wrocławska 142A
58-306 Wałbrzych
tel.: 74 840 21 91
tel.: 74 840 22 63
email: biuro@ransigma.pl 

Świdnik

Baza Świdnik – RAN-SIGMA Spółka z o.o.
ul. Metalowa 7
21-040 Świdnik
tel.:
81 446 91 53
fax:
81 475 02 66
email:
swidnik@ransigma.pl

olejów przepracowanych, odpadów ropopochodnych, płynnych odpadów niebezpiecznych (emulsje olejowe, wody zaolejone, itp.), stałych odpadów niebezpiecznych,
innych niż niebezpieczne (np. zużyte filtry, czyściwo, sorbenty, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana itp.), odpadów powstających w wyniku czyszczenia separatorów oraz zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach