fbpx

Ran Sigma

BDO

BDO

BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH
ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI

KROK PO KROKU:

Twoja firma powinna być zarejestrowana w BDO
Baza BD0 dostępna jest pod adresem https://bdo.mos.gov.pl. Obowiązek rejestracji wprowadzono w 2018 roku. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, zrób to koniecznie!

Przed pierwszym przekazaniem odpadów w 2020 roku należy utworzyć indywidualne konto użytkownika, który będzie uprawniony do obsługi rejestru BD0 (rejestrowanie użytkowników będzie możliwe drogą on-line od grudnia 2019 roku).
Bez tego, od 1.01.2020 r. nie będziesz mógł sporządzić w rejestrze BDO Karty Przekazania Odpadów (KPO)! KPO w formie papierowej zostaje wycofane
z obiegu, zastąpi je wersja elektroniczna w BDO!

 Przygotuj odpady do przekazania firmie odbierającej odpady, pamiętając by:

  •  Nie mieszać ich ze sobą!
  • Posegregować je zgodnie z katalogiem odpadów, a pojemniki oznaczyć etykietą z kodem odpadu.
  • Zważyć każdy rodzaj odpadu i zanotować jego wagę. Dla odpadów przekazywanych w opakowaniach zwrotnych masę netto (bez opakowania!). Dla odpadów przekazywanych w opakowaniach bezzwrotnych podaj masę brutto.

Zamów odbiór odpadów i czekaj na potwierdzenie daty odbioru kontaktując się z nami:

OLEJE
 

608-404-640 (Wałbrzych)
660-786-367  (Świdnik)

POZOSTAŁE ODPADY

508-181-601 (Wałbrzych)
604-193-065 (Świdnik)

Wystaw KPO w rejestrze BDO logując się na swoje indywidualne konto.
Do przygotowania KPO potrzebne będą następujące dane:
• Kod odpadu
• Masa odpadu
• Dane firmy, której przekazujesz odpady
• Dane firmy, która transportuje odpady
• Data i godzina przekazania odpadu

PAMIĘTAJ!
Od stycznia 2020 r. nie ma możliwości wystawienia tzw. zbiorczego dokumentu KPO. Dla każdego przekazywanego odpadu musisz sporządzić osobne KPO.

Przekaż odpady firmie transportującej. Transportujący ma obowiązek potwierdzić w BDO rozpoczęcie transportu odpadów poprzez wygenerowanie z rejestru BDO potwierdzenia KPO. Dokument ten (w wersji elektronicznej lub wydrukowanej) musi mieć przy sobie kierowca w trakcie transportowania odpadów.

Firma do której przekazano odpady zatwierdza KPO w rejestrze BDO podając datę i godzinę przejęcia.
Ma ona prawo odrzucić masy przywiezionych odpadów po ich zważeniu lub też kod przekazanego odpadu (jeśli jest niezgodny ze stanem faktycznym).

W przypadku niezgodności w uwagach wpisuje się powód odrzucenia. Przekazujący otrzymuje wówczas powiadomienie w rejestrze BDO i powinien wprowadzić korektę niezwłocznie. Dopiero kiedy przekazujący odpad wprowadzi korektę przejmujący odpad może zatwierdzić KPO.

Ostatnim etapem zakończenia procesu przekazania odpadów, jest zamknięcie KPO w rejestrze BDO przez firmę transportującą.

olejów przepracowanych, odpadów ropopochodnych, płynnych odpadów niebezpiecznych (emulsje olejowe, wody zaolejone, itp.), stałych odpadów niebezpiecznych,
innych niż niebezpieczne (np. zużyte filtry, czyściwo, sorbenty, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana itp.), odpadów powstających w wyniku czyszczenia separatorów oraz zbiorników magazynowych po ropie naftowej lub jej produktach