ODPADY


Odpady

OLEJE PRZEPRACOWANE – warunki odbioru

 • Oleje przepracowane odbierane są po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 • Wytwarzający zobowiązuje się do wskazania miejsca załadunku i określenia ilości oleju przepracowanego przygotowanego do odbioru;
 • Minimalna ilość zgłaszanych do odbioru olejów przepracowanych wynosi 500 l;
 • Ceny skupu olejów przepracowanych ustalane są indywidualnie z każdym kontrahentem i przedstawiane w ofercie handlowej;
 • Podstawą zapłaty za odebrany olej przepracowany jest prawidłowo sporządzona, na podstawie Karty Przekazania Odpadu i cennika faktura VAT lub rachunek;
 • Wytwarzający ma obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu pojazdów do miejsca załadunku;
 • Na życzenie klienta spółka przekazuje w bezpłatne użytkowanie zbiorniki na olej przepracowany o pojemności 1000 l (przy jednorazowych zgłoszeniach ok. 500 l/miesięcznie), lub beczki 200 l – przy mniejszych zgłoszeniach;

POZOSTAŁE ODPADY – warunki odbioru

 • Pozostałe odpady odbierane są odpłatnie po telefonicznym uzgodnieniu terminu;
 • Wytwarzający zobowiązuje się do wskazania miejsca załadunku i określenia ilości oraz rodzaju odpadów przeznaczonych do odbioru;
 • Pozostałe odpady powinny być posegregowane i przygotowane do transportu;
 • Minimalna ilość zgłaszanych do odbioru odpadów wynosi ok. 300 kg;
 • Ceny odpadów pozostałych przedstawiane są w ofercie handlowej lub uzgadniane telefonicznie;
 • Odbierający sporządza fakturę VAT na podstawie potwierdzonej Karty Przekazania Odpadu, zgodnie z obowiązującym cennikiem, w terminie 7 dni od daty odbioru odpadów;
 • Wytwarzający ma obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu pojazdów do miejsca załadunku;
 • Załadunek pozostałych odpadów leży po stronie Wytwarzającego pod nadzorem naszego pracownika;

Transport odpadów

Transport odpadów, do miejsc ich regeneracji, odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych.

Wszystkie sprawy związane z przestrzeganiem przepisów obowiązujących w transporcie drogowym, nadzorowane są przez naszego Doradcę ds. Bezpieczeństwa w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych.

Posiadamy wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy.