DOKUMENTY


Dokumenty do pobrania

Wzór umowy

Pobierz wzór umowy

Wzór listu przewozowego

pobierz wzór listu przewozowego

Decyzja na zbieranie odpadów

pobierz plik

Decyzja na transport odpadów

pobierz plik

Numer rejestrowy GIOS

pobierz plik

Licencja na transport międzynarodowy

pobierz plik

Licencja na transport krajowy

pobierz plik

Karta przekazania odpadów

pobierz plik

Karta ewidencji odpadów

pobierz plik

Decyzja Świdnik

pobierz plik

Informacje o SENT

pobierz plik

Transport odpadów

Transport odpadów, do miejsc ich regeneracji, odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych.

Wszystkie sprawy związane z przestrzeganiem przepisów obowiązujących w transporcie drogowym, nadzorowane są przez naszego Doradcę ds. Bezpieczeństwa w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych.

Posiadamy wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonywania krajowego transportu drogowego rzeczy.


Referencje

Referencje Stalowa-Wola

pobierz plik

Referencje Pol-Miedź

pobierz plik

Referencje Lo-Stark

pobierz plik